• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

คู่มือสอบ กรมอุทยาน (แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย)

Started by Naprapats, June 06, 2024, 01:10:16 AM

Previous topic - Next topic

Naprapats

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินกิจภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุม ป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลุก จิตสำนึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน

แนวข้อสอบพนักงานราบการทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีเนื้อหาครบ และครอบคลุมตามหลักสูตรของการสอบ มากที่สุด มีให้ได้อ่าน และฝึกฝนทำข้อสอบทุกตำแหน่ง อาทิ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ผู้ช่วยสัตวบาล,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นายช่างศิลป์,นายช่างสำรวจ,นายช่างเทคนิค,พนักงานวิทยุสื่อสาร,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ สัตวแพทย์

พิเศษ ภายในเล่มเตรียมสอบยังมี สรุปเหตุการณ์บ้านเมือง ปัจจุบัน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ พร้อมMP3 ให้อีกด้วย

สามาถดูรายละเอียด คู่มือเตรียมสอบได้ที่
Website : https://brainmedia.in.th/
Line : @brainmedia (มี@ด้านหน้า)
FB : Brain Media

แนวข้อสอบ เตรียมสอบ เปิด สอบ พนักงานราชการ กรม อุทยาน สัตว์ และ พันธ์พืช เจ้าหน้าที่ พนักงาน นายช่าง คอมพิวเตอร์ นักวิชาการ สมัคร พืช ราชการ ระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

Cindy700

ข้อสอบ กรม อุทยาน
สนใจสั่งซื้อ/ดูรายเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ไอดี @brainmedia

Naprapats

ข้อสอบ กรม อุทยาน
สนใจสั่งซื้อ/ดูรายเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ไอดี @brainmedia

deam205

ข้อสอบ กรม อุทยาน
สนใจสั่งซื้อ/ดูรายเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ไอดี @brainmedia

deam205

ข้อสอบ กรม อุทยาน
สนใจสั่งซื้อ/ดูรายเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ไอดี @brainmedia

Panitsupa

ข้อสอบ กรม อุทยาน
สนใจสั่งซื้อ/ดูรายเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ไอดี @brainmedia

Cindy700

ข้อสอบ กรม อุทยาน
สนใจสั่งซื้อ/ดูรายเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ไอดี @brainmedia

Hanako5

ข้อสอบ กรม อุทยาน
สนใจสั่งซื้อ/ดูรายเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ไอดี @brainmedia

dsmol19

ข้อสอบ กรม อุทยาน
สนใจสั่งซื้อ/ดูรายเพิ่มเติมได้ที่
ไลน์ไอดี @brainmedia