• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Can Do Attitude !!!! “เชื่อ”..ว่าทำได้ .. เพื่อความสำเร็จ (อบรม 17 มิ.ย. 67)

Started by dsmol19, May 25, 2024, 03:33:47 PM

Previous topic - Next topic

dsmol19

Can Do Attitude !!!!"เชื่อ"..ว่าทำได้ .. เพื่อความสำเร็จ วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Groupรวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัดเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันฝึกอบรมมากมาย
 17 กรกฎาคม 256709.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหลักการและเหตุผลเนื่องจากปัจจุบันได้มีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุด องค์กรต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เกิดความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อให้สร้างความสำเร็จมาสู่องค์กรอย่างเกิดประสิทธิผลมากขึ้น เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หัวหน้างานและผู้จัดการ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสู่ความสำเร็จขององค์กร ยิ่งต้องมีศักยภาพในการปรับปรุงสมรรถนะของบุคคล ส่วนของพฤติกรรมนั้นจะเป็นส่วนที่ปรับปรุงยากที่สุด เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นทักษะและความสามารถเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการปรับทัศนคติของแต่ละบุคคล แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การสร้างอุปนิสัยของตนเองในการพัฒนาความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานหรือใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ พร้อมเรียนรู้ที่จะเผชิญและเอาชนะอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากตัวเอง ซึ่งนั่นคือ จุดเริ่มต้นของการคิดและเชื่อว่าสามารถทำได้และทำให้สำเร็จอย่างตั้งใจนั่นเองหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรโดยมีทัศนคติแบบ "เชื่อ" ก่อนว่าต้องทำได้ (Can Do ATTITUDE) ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบในการทำงาน สร้างความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น และร่วมมือก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ช่วยให้พนักงานเกิดความมั่นใจและประสบความสำเร็จในที่สุดวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ และเกิดประสิทธิผลในการทำงาน2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถช่วยพัฒนาอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ และสามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้อย่างเกิดประสิทธิผล3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จบนพื้นฐานความเชื่อว่าทำได้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและองค์กรในที่สุดหัวข้อการบรรยายและ Workshop1. ความคิดและทัศนคติที่มีผลต่อ Can Do Attitude
 • ความหมายและความสำคัญ
 • ทำไมทุกคนต้องมีความคิดและทัศนคติแตกต่างกัน ????
2. กิจกรรม : สำรวจตัวเองคุณมี Can Do Attitude หรือไม่....3. จุดเริ่มต้นความสำเร็จ..."เพียงแค่คิดว่าทำได้....ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง"
 • เปิดมุมมอง เปิดใจ ปรับ Mindset ใหม่...I believe I can do it.
4. "พัฒนาตนเอง" เพื่ออะไร .. เพื่อใคร.. ทำไมต้องทำ??
 • ความสำคัญของคนที่มี Can do Attitude ต่อองค์กร
 • ความสำคัญของคนที่มี Can do Attitude ต่อทีม /เพื่อนร่วมงาน
 • ความสำคัญของคนที่มี Can do Attitude ต่อตนเอง
5. คิดอย่างไร.. ให้เกิดความเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้
 • การคิดนอกกรอบ
 • เปิด หรือ ปิดใจในความคิด
 • เพียงลมพัดผ่าน
 • ไม่ใช่หน้าที่
6. Mindset Change เปลี่ยน... Fixed Mindset (อะไรก็ทำไม่ได้) เป็น Growth Mindset (ทุกอย่างทำได้ และจะทำให้สำเร็จ)7. กิจกรรม เกมส์ : Fixed สู่ Growth Mindset เพื่อ Can Do Attitude 8. กระบวนการสร้างความคิดและทัศนคติเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
 • เข็มทิศนำทาง....การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องและชัดเจน
 • เดินเรืออย่างมั่นคง....มีวิธีการในการทำสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
 • ฝ่าอุปสรรคระหว่างทาง...การจัดการปัญหา และ สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง
 • ถึงฝั่งด้วยความสำเร็จ...ถึงจุดหมายด้วยความสำเร็จที่ตั้งไว้
9. ฝึกฝนการตั้งจิตและสมาธิอันแนวแน่เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย                                                                   10. เคล็ดไม่ลับ แต่ไม่มีใครเคยบอกคุณ!!! เทคนิคการสร้างแรงจูงใจโดยไม่ใช้เงินหรือคำชม11. กิจกรรมเกมส์ : 4 ช่อง....สร้างแรงจูงใจ สู่ความสำเร็จ12. เข้าใจมนุษย์หลากหลากประเภทที่มีผลต่อ Can Do Attitude13. กิจกรรม เข้าใจมนุษย์หลากหลากประเภทที่มีผลต่อ Can Do Attitude14. การดูและวิเคราะห์คนเพื่อ Can Do Attitude 15. องค์กรคือของพวกเราไม่ใช่แค่ของใครคนใดคนหนึ่ง...การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
 • การปลูกฝังจิตสำนึกรักองค์กร...ให้ทุกคน รักและเทิดทูนองค์กร
16. กิจกรรม เกมส์ "My Love Company"17. สรุป คำถามและคำตอบ ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

luktan1479

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3152 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp

Cindy700

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3152 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp